Datum: 9 juli 2023
Tijd: 19:00 - 20:15
Locatie: Stefanuskerk Beilen
  • zangdienst
  • m.m.v. El Jakim o.l.v. Harold Kooij
  • Ronald Knol Organist
  • muzikale intermezzo’s en samenzang begeleiding Kooij & Knol op vleugel & Orgel